Všeobecné podmínky a osobní údaje

OSOBNí ÚDAJE

Vaše osobní údaje střežíme!

Společnost Nažehleno.cz, se sídlem Trojská 140, Praha 7 17100 IČO:06375146 dále jen správce („Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracová tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa zpracováváme, abychom vás jako zákazníka, který využívá naší službu mohli kontaktovat a sdělit vám potřebné informace. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel systému Logic CMS 2 New Logic Studio s.r.o.
 • Společnost Google
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud je vznést proti zpracování osobních údajů námitku v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky („OP“) upravují vztah mezi námi, společností Nažehleno.cz s.r.o., se sídlem Trojská 140, Praha 7 17100 IČ: 06375146, jako poskytovatelem („Poskytovatel“) služeb a Vámi, našimi klienty (Klient“), kterým poskytneme služby žehlení prádla, oblečení a textilu („Služby“), které si u nás objednáte telefonicky nebo prostřednictvím vyplnění formuláře na našich webových stránkách www.nazehleno.cz.

Kontakty pro objednávky, reklamace, komunikaci:

tel: +420 721 227 615

email: info@nazehleno.cz

Podmínky vztahu mezi námi (Poskytovatelem) a Vámi (Klientem), které v OP nejsou upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Objednávka Služeb - uzavření smlouvy o poskytování Služeb

Naše služby si můžete objednat 7 dní v týdnu/24 hodin denně.  Minimální hodnota objednávky musí činit alespoň 850,- Kč.

Jak si můžete naše Služby objednat:

a) vyplněním formuláře na našich webových stránkách www.nazehleno.cz/objednavka

Smlouva o poskytnutí Služeb mezi Poskytovatelem a Klientem je v tomto případě uzavřena v okamžiku, kdy Klient vyplní formulář objednávky Služeb, zaškrtne souhlas s těmito OP a potvrdí objednávku (tj. když vyplníte objednávku na našem webu, kliknete na „souhlasím s obchodními podmínkami“ a na „Potvrdit objednávku“). Potvrzením objednávky je zároveň výslovnou žádostí Klienta, aby Poskytovatel započal s plněním objednané Služby. 

Po odeslání objednávky Vám zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení a hrnutí objednaných Služeb.

b) telefonickou objednávkou

V případě telefonického objednání Služeb je Smlouva o poskytnutí Služeb mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena při telefonickém hovoru - přijetím objednávky ze strany Poskytovatele a následným potvrzením objednávky SMS zprávou ze strany Klienta. V tomto případě Vám na základě telefonické objednávky zašleme její potvrzení SMS zprávou na Vámi sdělené telefonní číslo a požádáme Vás, abyste shrnutí objednávky zpětně potvrdili SMS zprávou. Odesláním potvrzení SMS zprávou je zároveň vyjádřením Vašeho souhlasu s těmito OP a výslovnou žádostí, aby Poskytovatel započal s plněním objednané Služby.

 

3. Poskytnutí a cena Služby

Poskytovatel se zavazuje převzít prádlo, oblečení nebo textil k žehlení („Zakázka“) v den, hodinu a místě určeném v objednávkovém formuláři či zadané při telefonické objednávce. Převzetí Zakázky potvrdí Klient a Poskytovatel podpisem předávacího protokolu. Zakázka bude zpracována ve lhůtě 48 hodin, pokud není uvedeno jinak. Klient se zavazuje zpracovanou Zakázku převzít a nejpozději při převzetí zpracované Zakázky uhradit cenu poskytnuté Služby.

Ceník Služeb je uveden zde: http://www.nazehleno.cz/

Ve zvláštních případech, kdy není možné stanovit cenu Služby předem, bude informace o ceně Klientovi sdělena e-mailem či SMS zprávou. Tento případ je výjimkou z čl. 2 OP, kdy bude Smlouva o poskytnutí Služeb uzavřena až v okamžiku potvrzení ceny ze strany Klienta. Potvrzení ceny Služby je zároveň žádostí Klienta, aby Poskytovatel započal s plněním objednávky.

Služba je poskytována pouze pro území Prahy. Doprava po Praze je poskytována zdarma.

Zakázka je považována za Zpracovanou, pokud jsou její jednotlivé položky vyžehleny a složeny.

Na základě žádosti Klienta uvedené v objednávce budou jednotlivé položky Zakázky pověšeny na ramínko. Pokud Klient nepředá Poskytovateli se zakázkou potřebný počet ramínek, použije Poskytovatel ramínka za cenu 5,- Kč/kus.

Vyžehleného prádla, které Klient požaduje pověsit na ramínko, bude zdarma opatřeno ochrannou fólií na oděv. Vyžehlené prádlo, které Klient požaduje složit, bude zdarma opatřeno papírovou taškou.

Zpracovanou zakázku Vám předáme oproti platbě poskytnuté Služby a podpisu dodacího listu. Podpisem dodacího listu Klient potvrzuje, že převzal Zpracovanou Zakázku.

Platbu za Služby přijímáme buď v hotovosti nebo platební kartou pomocí platebního terminálu. 

V případě opakované větší Zakázky nebo Zakázky pro podnikatele lze po předchozí dohodě provést platbu Služeb bezhotovostním převodem na účet číslo 281304966/0300 na základě daňového dokladu (faktury) se splatností pět dnů ode jejího vystavení a převzetí Klientem.

 

4. Práva a povinnosti

Klient je povinen předat Dodavateli Zakázku (prádlo k žehlení) čisté a s uvedením symbolu ošetření pro žehlení (standardizovaného znaku označující způsob, jak daný materiál žehlit). V případě, že některá položka Zakázky nebude obsahovat symbol ošetření, uděluje tímto Klient Poskytovateli souhlas, aby danou položku vyžehlil běžným způsobem s ohledem na strukturu a materiál. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za případnou škodu způsobenou tímto ošetřením. Poskytovatel je zároveň oprávněn na základě vlastního uvážení takovou položku vyřadit ze Zakázky bez poskytnutí Služby.  Poskytovatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci položek, které nejsou označené symbolem ošetření pro žehlení nebo které vykazují poškození, na které jej Klient neupozornil.

Klient je povinen předem upozornit Poskytovatele:

 • na položku Zakázky, jejíž hodnota přesahuje 10.000,- Kč. Pokud tak Klient neučiní, nebude v případě poškození položky nahrazena škoda vyšší než 10.000,-Kč. 
 • na položku, která vyžaduje speciální zacházení, pokud takové zacházení není zřejmé ze symbolu ošetření
 • na položku, která vykazuje dřívější poškození.

Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služeb s odbornou péčí. Poskytovatel odpovídá za to, že při žehlení budou dodrženy podmínky žehlení odpovídající symbolu uvedenému na každé jednotlivé položce Zakázky.

 

5. Uplatnění práva z vadného plnění - reklamace

Klient je povinen si Zakázku při jejím převzetí zkontrolovat. Podpisem dodacího listu Klient potvrzuje, že Zakázka byla při běžném zkontrolování nepoškozená a řádně Zpracovaná.

Klient je povinen Zakázku podrobně zkontrolovat bez zbytečného odkladu od jejího převzetí. Pokud Klient objeví vadu poskytnuté Služby nebo položky, kterou nebylo možné zjistit při běžném prohlédnutí při převzetí Zpracované Zakázky, je oprávněn uplatnit její reklamaci u Poskytovatele, avšak nejpozději do 24 hodin od převzetí Zakázky.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 48 hodin ode zpětného převzetí vadné položky, pokud vada spočívala ve vadném žehlení a nejpozději do jednoho měsíce, pokud spočívala v poškození položky.

 

6. Bezpečnost a ochrana informací

Klient potvrzením objednávky dává Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování Služeb.

Zpracováním osobních údajů ve shora uvedeném smyslu znamená, že údaje, které nám jako Klient poskytnete při objednávce Služeb, budou z naší strany uchovány pro účely poskytnutí Služby a nebudou poskytnuty třetí osobě.

 

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Klient, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znění pozdějších předpisů (tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporů ze smlouvy o poskytování Služeb, uzavřené dle těchto OP (§ 20d zákona o ochraně spotřebitele).

Shora uvedené znamená, že pokud mezi námi vznikne spor ze smlouvy o poskytování Služeb, který se nám nepodaří vyřešit dohodou, máte Vy, pokud jste Klient - spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2017

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Chci vyžehlit